Queen Of Divorce2

Nữ Hoàng Ly Hôn – Queen Of Divorce (2024) Full HD Vietsub

Nữ Hoàng Ly Hôn – Queen Of Divorce (2024) Full HD Vietsub

Kim Sa Ra là con dâu của một công ty luật lớn nhất ở Hàn Quốc, nhưng cô đã bị chồng phản bội và mất tất cả. Sau đó, cô bắt đầu làm việc như một nhà giải quyết các vấn đề ly hôn. Hiện tại, cô là trưởng nhóm tại văn phòng giải quyết ly hôn Solution.

Nữ Hoàng Ly Hôn – Queen Of Divorce (2024) Full HD Vietsub

Kim Sa Ra là con dâu của một công ty luật lớn nhất ở Hàn Quốc, nhưng cô đã bị chồng phản bội và mất tất cả. Sau đó, cô bắt đầu làm việc như một nhà giải quyết các vấn đề ly hôn. Hiện tại, cô là trưởng nhóm tại văn phòng giải quyết ly hôn Solution.