Doctor Slump

Nốt Trầm Đời Bác Sĩ – Doctor Slump (2024) Full HD Vietsub

Nốt Trầm Đời Bác Sĩ – Doctor Slump (2024) Full HD Vietsub

Nốt Trầm Đời Bác Sĩ (Doctor Slump) là một bộ phim tâm lý, tình cảm Hàn Quốc về đề tài y khoa của đạo diễn Oh Hyun Jong. Phim sẽ đem đến câu chuyện về sự trưởng thành và tình yêu của hai nhân vật chính, những người đã từ bỏ công việc bác sĩ trong tình trạng sa sút và sống trong một căn phòng trên sân thượng.

Nốt Trầm Đời Bác Sĩ – Doctor Slump (2024) Full HD Vietsub

Nốt Trầm Đời Bác Sĩ (Doctor Slump) là một bộ phim tâm lý, tình cảm Hàn Quốc về đề tài y khoa của đạo diễn Oh Hyun Jong. Phim sẽ đem đến câu chuyện về sự trưởng thành và tình yêu của hai nhân vật chính, những người đã từ bỏ công việc bác sĩ trong tình trạng sa sút và sống trong một căn phòng trên sân thượng.