Obliterated (2023)

Đội Đặc Nhiệm Say Xỉn – Obliterated (2023) Full HD Vietsub

Đội Đặc Nhiệm Say Xỉn – Obliterated (2023) Full HD Vietsub

Một đội lực lượng đặc biệt ngăn chặn một âm mưu chết chóc ở Thành phố tội lỗi và các phe liên quan. Nhưng khi mối đe dọa thực sự xuất hiện, họ phải tỉnh táo để cứu Las Vegas.

Đội Đặc Nhiệm Say Xỉn – Obliterated (2023) Full HD Vietsub

Một đội lực lượng đặc biệt ngăn chặn một âm mưu chết chóc ở Thành phố tội lỗi và các phe liên quan. Nhưng khi mối đe dọa thực sự xuất hiện, họ phải tỉnh táo để cứu Las Vegas.